-> Nếu bạn là cá nhân hay công ty có nguồn xe nhàn rỗi.
-> Nếu bạn muốn tìm thêm một khoản thu nhập để bù đắp cho những khoản vay ngân hàng.
-> Hãy đến với chúng tôi để “cùng nhau kinh doanh cùng nhau phát triển”

Xin vui lòng cung cấp một số thông tin như dưới đây:
[contact-form to=’vnrentacar1@gmail.com’ subject=’Car Register (ĐK cho thuê xe)’]

[contact-field label=’Họ và tên                 ‘ type=’name’ required=’1’/]
[contact-field label=’Email                       ‘ type=’email’ required=’1’/]
[contact-field label=’Điện thoại liên hệ    ‘ type=’text’ required=’1’/]
[contact-field label=’Fax                                         ‘ type=’text’/]
[contact-field label=’Hiệu xe cần cho thuê’ type=’text’ required=’1’/]
[contact-field label=’Số ghế ngồi             ‘ type=’text’ required=’1’/]
[contact-field label=’Năm sản xuất           ‘ type=’text’ required=’1’/]
[contact-field label=’Màu xe                     ‘ type=’text’ required=’1’/]
[contact-field label=’Biển số đăng ký       ‘ type=’text’ required=’1’/]
[contact-field label=’Giá cho thuê xe: USD/tháng   ‘ type=’text’/]
[contact-field label=’Các điều kiện khác’ type=’textarea’ required=’1’/]

[/contact-form]