Restaurents in Binh Duong
1. Nhu Y:
Addres: 333 Binh Duong Boulevard, Phu Tho Ward,  Thu Dau Mot town, Binh Duong province
Tel: 0650 3 823 604
Fax: 0650 3 827 475
 
2. Lan Rung
Address: A/2 Ly Thuong Kiet street, Chanh Nghia ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong province
Tel: 0650 3 848 081
Fax: 065 0 3 848 082
 
3. Luong Son Quan
Address: 23/5 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong province
Tel: 0650 3 837 067
 
4. 18 Company Ltd
Address: 245 Binh Duong Boulevard, Phu Tho ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong province
Tel: 0650 3 825 512 – 831 154
Website: http://nhahang18.com
* 18A Restaurant:
Address: Binh Duong Boulevard, Lai Thieu town, Thuan An district, Binh Duong privince
Tel: 0650 3 756 889 – 757 889
* 18B Restaurant:
Address: 19/2 Thang Loi ward, Di An town, Binh Duong Province
Tel: 0650 3 733 599 – 731 175
* 18E Restaurant:
Address: 58 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong province
Tel: 0650 3 898 986 – 898 987 – 898 985
 
5. Din Ky Restaurant
Address: Binh Duong Boulevard, Vinh Phu Commune, Lai Thieu district, Binh Duong province
Tel: 0650 3 755 480
 
6. Tay Ho Restaurant
Address: 47 Hung Vuong street, Phu Cuong ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong province
Tel: 0650 3 822 535 – 848 504 – 848 503
Fax: 0560 3 859 919
 
7. Kim Dung Restaurant
Address: 28 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong province
Tel: 0650 6 290 140
 
 
Send your enquiry:
Yes No